Wsparcie przez Państwa naszej inicjatywy działaniami sponsorskimi nie wątpliwie podniesie ich atrakcyjność i pozwoli utrwalić Państwa markę na tym terenie, a nam umożliwi ich realizację.

Zakupiony na licytacji sądowej barokowy pałac i park w totalnej ruinie, tylko dzięki podjęciu bezzwłocznych działań zabezpieczających, zostały uratowane przed niechybnym zapadnięciem się w niebyt. Dzięki wspaniałej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu, oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pałac powstaje z ruin i jest wspaniałym tłem dla organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Od roku 2012 na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego z Folwarkiem odbywają się z dużym powodzeniem imprezy o zasięgu regionalnym, w których uczestniczą obywatele Polski i Czech. Planowane imprezy których realizacja w ubiegłych latach była pełnym sukcesem, co roku rozszerza zasięg oddziaływania zarówno po stronie polskiej jak i po stronie czeskiej, wpisując się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu.